POLÍTICA D’ACCEPTACIÓ, REEMBORSAMENT, CONTRACTACIÓ I DEVOLUCIÓ

-En Apprenem Acadèmia ens reservem el dret d’admissió així com l’opció de paralitzar un procés d’aprenentatge en qualsevol moment en casos d’extrema necessitat, com no presentar-se a les classes pactades o portar a terme comportaments incívics en classe amb els companys i / o amb el professorat.

-Excepcionalment, es pot reemborsar un import si hi ha hagut una errada en el pagament. En aquest cas es portarà a terme un reemborsament de l’import que s’ha pagat erròniament menys les taxes de la passarel·la de pagament.

-Des de la realització del reemborsament fins que l’import arribe al compte corrent del comprador hi ha una mitjana d’entre 5 a 10 dies.

Condicions de contractació de qualsevol dels nostres serveis.

-En realitzar el pagament del curs o de les sessions s’accepta la no distribució de cap dels nostres materials didàctics en qualsevol format, així com també la no distribució de cap gravació de cap classe en línia.

-Una vegada formalitzada la matrícula i el pagament no es portarà a terme la devolució de l’import abonat en cap cas.

-No hi ha permanència; es pot abandonar el curs en qualsevol moment amb l’única condició d’avisar el professorat de la vostra decisió de no continuar amb la formació. Si escolliu aquesta opció, no es podrà reprendre el curs més endavant ni es retornarà l’import abonat, i caldrà portar a terme, igualment, l’abonament del curs complet.

-La compra del curs fraccionat susposa l’acceptació per part del comprador del pagament de totes les quotes del fraccionament corresponents a l’import del curs. 

-Les sessions particulars cal pactar-les amb el professorat amb un mínim de 48h d’antelació.

-En cas de no poder assistir a una sessió particular s’haurà d’avisar amb almenys 24h d’antelació al professorat, per tal de fer-nos sabedors i poder buscar una altra alternativa per a les vostres classes. Si ens aviseu amb menys de 24h, malauradament, haurem de descomptar la classe del bonus.

-Preguem puntualitat a l’hora d’assistir a les nostres sessions en línia per tal de poder aprofitar al màxim el temps de classe i, també, per respecte als vostres companys de grup.

-Per a que puga obrir-se un grup cal arribar al mínim de persones exigides per a fer-ho (3 persones). Si no s’arriba al mínim, vos proporcionarem altres alternatives.