Hola, apprenents i apprenentes!

 

Després de finalitzar la realització de la part d’estructures lingüístiques de la prova de nivell C1 i de nivell C2 de la JQCV, ja podem compartir-vos les respostes d’aquesta part.  

Vos recordem, però, que són orientatives i que la Junta és qui tindrà l’última paraula per a decidir quines respostes són vàlides. 

Ha estat una selecció realitzada agafant com a base els textos originals dels quals s’han extret els diversos exercisis tipus test. 

 

Cordialment, 

 

Nuria.